Специалист ТРЗ

Отговорности:
- Изготвяне на месечните трудови възнаграждения и изготвяне ведомости за работни заплати;
- Оформяне на документация, свързана с отпуски и болнични;
- Изготвяне на служебни бележки и удостоверения, свързани с администриране на трудовите правоотношения;
- Регистриране на трудови договори в НАП;
- Подготвяне всички необходими справки и декларации към НАП и други държавни институции;
- Изготвяне на отчети, справки и анализи;

Изисквания:
- Висше икономическо образование;
- Опит на подобна позиция;
- Опит в работа със счетоводен софтуер;

Ние предлагаме:
- Работа в стабилна, развиваща се компания;
- Отлично възнаграждение;
- Възможност за професионално развитие;

Работници почистване на витрини (София)

Отговорности:
- измиване на витрини, фасади, рекламни съоражения;

Изисквания:
- средно образование;

Ние предлагаме:
- Начално възнаграждение - Твърда заплата 700лв + бонуси;
- Трудов договор, осигуровки;
- Фирмено обучение;