Координатор „Екипи по почистване”

Отговорности:
-Контролира работата на няколко екипа по почистване в определен район;
-Извършва първоначалното въвеждане и обучение на нови служители;
-Следи за наличието на консумативи и препарати в поверените му обекти;
-Периодично прави проверки на обектите и следи за качеството на услугата;
-Изготвя отчети;

Изисквания:
-Организиран;
-Контактен, способен да ръководи хора;
-Шофьорска книжка е предимство;
-Компютърна грамотност;

Ние предлагаме:
- Работа в стабилна, бързоразвиваща се компания;
- Динамична и интересна;
- Добро начално възнаграждение;
- Фирмено обучение;
- Допълнителни придобивки – мобилен телефон и карта за градския транспорт;